psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 Jste workaholik?

Test závislosti na práci
Závislost na práci čili workaholismus je aktuálním problematickým fenoménem, který sice nefiguruje v Mezinárodní klasifikaci nemocí, nicméně existuje. Mezi závislosti je workaholismus řazen proto, že nese některé jejich typické znaky - problematizuje normální fungování člověka a dotyčný nemá plnou kontrolu nad svojí potřebou pracovat.
Zdroj: Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Portál, Praha 2000

 
U následujících tvrzení vyberte, do jaké míry se s nimi ztotožňujete:
(Je třeba ohodnotit všechna uvedená tvrzení.)

 
1. Většinu věcí dělám raději sám, než bych požádal o pomoc
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

2. Jsem netrpělivý, když mám na někoho čekat nebo když něco trvá moc dlouho (např. pomalu se pohybující fronta)
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

3. Vypadá to, že jsem stále ve spěchu a v honičce s časem
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

4. Když mám přerušit nedokončenou práci, jsem podrážděný
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

5. Jsem hodně zaměstnaný a mívám rozpracováno víc věcí
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

6. Dělávám víc věcí najednou, jako např. obědvám, píšu poznámky a ještě přitom telefonuji
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

7. Často slibuji víc, než se dá splnit
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

8. Když chvíli nepracuji, mám pocity viny
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

9. Je pro mě důležité vidět výsledky své práce
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

10. Víc mě zajímají výsledky práce, než práce jako cesta, kterou se k nim dostávám
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

11. Připadá mi, že pracovní záležitosti nepostupují dostatečně rychle, nebo že se v této oblasti příliš dlouho nic neděje
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

12. Přestávám se ovládat, když se věci nevyvíjejí podle mých přání nebo když mi nevyhovují okolnosti
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

13. Pokračuji v práci i tehdy, když mi spolupracovníci říkají, že už "padla"
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

14. Rozčiluji se, když lidé nedosahují mých měřítek dokonalosti
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

15. Když se dostanu do situace, kterou nemohu řídit a ovlivňovat, cítím se rozrušený
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

16. Mám sklon si při práci dávat své vlastní termíny a pracovat pod jejich tlakem
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

17. Když nepracuji, je pro mě těžké se uvolnit
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

18. Mám sklon začínat projekty ještě předtím, než byly připraveny
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

19. Hodně mě rozladí, když udělám třeba i jen malou chybu
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

20. O práci hodně přemýšlím a věnuji jí více času a energie než vztahům k lidem, které mám rád
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

21. Zapomínám, ignoruji nebo odbývám narozeniny, výročí, rodinná setkání a svátky
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

22. Dělám závažná rozhodnutí ještě předtím, než mám k dispozici potřebné údaje a než mám možnost si věc důkladně promyslet
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

23. Kladu opakovaně stejnou otázku, aniž bych si uvědomoval, že jsem na ni už dostal odpověď
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

24. Trávím spoustu času tím, že v duchu plánuji a přemýšlím o budoucích věcech a nevnímám přitom současnost
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano

25. Strávím více času prací než zábavou s přáteli, koníčky a volnočasovými činnostmi
 Rozhodně ne    Spíše ne    Spíše ano    Rozhodně ano


 

VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.